Lehman College (Shuster Hall and Fine Art Building), New York City, NY, USA

Built/épült: 1957-1960, partner architects: Robert F. Gatje and Eduardo Catalano

Shuster Hall

Shuster Hall

Breuer’s Shuster Hall, initially used for classrooms and offices, is a three-story rectangular block covered in smooth limestone. Running across its east and south façades are broad horizontal bands of open terracotta grid work, which mask the strip windows behind and shield them from direct sunlight. Narrow frameless windows puncture the other two façades, arranged in staggered rows to emphasize the plane of the wall. Shuster surrounds a small square courtyard, not visible from outside, which brings light to its inner rooms.

A Breuer féle Shuster Hall, amelyet eredetileg tantermekhez és irodákhoz használtak, egy három emeletes téglalap alakú blokk, amelyet sima mészkő borít. A keleti és déli homlokzatokon átnyúló nyílt terrakotta rácsmunka széles vízszintes sávjai eltakarják a mögötte lévő ablakokat, és megvédik őket a közvetlen napfénytől. Keskeny keret nélküli ablakok a másik két homlokzatot tarkítják, szakaszosan sorba rendezve, hogy hangsúlyozzák a fal síkját. A Shuster Hallt egy kívülről nem látható kis négyzet alakú udvar veszi körül, amely fényt enged a belső szobákba.


Fine Art Building

Fine Art Building

Alongside, slightly advanced toward the campus, is the narrower two-story art facility, with gallery and studios, which in 1960 was the college’s new library. Breuer wrapped its shoebox shape in a curtain wall of clear glass, flooding the reading rooms with light.

A campus felé haladva egy keskenyebb kétszintes művészeti létesítményt találhatunk, galériával és stúdiókkal, amely 1960-ban volt a főiskola új könyvtára. Breuer a cipődoboz alakját átlátszó üvegből készült függönyfalba csomagolta, és az olvasótermeket fénnyel árasztotta el.

Text source and more info: http://www.lehman.edu/vpadvance/artgallery/arch/buildings/Lehman_FA_Shuster.html

Photos: All rights reserved! © Agnes Mezosi 2019.

Agi Mezosi at the Lehman College