IBM Research Center, La Gaude, France

Built/épült: 1960 – 1962 (B1) and 1968 – 1970 (B2, B3); associate architect: Herbert Beckhard

The building is empty. In the early 2000s, there was an earthquake in the area and the building needed to be stabilized. This was solved with steel beams that go through the building, offices, corridors (see these in some pictures). Most of the people loved to be there but IBM had other plans and decided to move out. Since then, the building complex has only been used for one event and, unfortunately, its condition is constantly deteriorating.

Az épület üresen áll. A kétezres évek elején egy földrengés volt a környéken és az épületet stabilizálni kellett. Ezt acélgerendákkal oldották meg, amik keresztül mennek az épületen, irodákon, folyosókon (néhány képen látni ezeket). Az emberek szerettek ott lenni, de végül az IBM-nek más tervei voltak és elköltöztették az ott dolgozókat. Azóta csak egy-egy rendezvény erejéig van használatban az épületkomplexum és sajnos az állapota folyamatosan romlik.

The Breuer project is located on a hillside in a wooded area of ​​southern France. The architect raises the closed volume of the building on two-story piles in a way that saves this unevenness and allows visuals of nearby mountains. With this resource, Breuer maintains the views of the place, leaving the level on the ground practically free of interruptions. In addition, with the choice of concrete as the predominant material in the project, the architect relates to the rocky landscape of the place.

A Francia Riviéra szépségét választva döntött úgy az IBM, hogy arra a térségre építteti a kutatóközpontját. Az egykori Bauhaus iskola hallgatója, későbbi mestere, Breuer Marcell lett az építész. 1960-ban kezdődött az építkezés és az első épület (B1) 1962-ben készült el. Később, 1968-70 között, még két épülettel (B2 és B3) bővítették a központot. A B1 épület felülről dupla Y formája elég meghatározó és a táj egyenetlensége miatt oszlopokra épített épület két szintből áll. (Saját vélemény, úgy néznek ki az oszlopok, mint a mexikói kaktuszok)

In the IBM Research Center project, Breuer uses both in situ concrete and precast concrete, both for structural purposes. The piles that support the volume of offices are made on site, while the upper facade is composed of prefabricated panels. In this system you can also appreciate the architect’s interest in technological advances. The facade system includes ducts for thermal conditioning of offices.

Előregyártott elemekből készült az épület. Ez lehetővé teszi az oszlopok nélküli nagy belső teret, így világos, szellős marad a belső tér. A beton színét meghagyták, így beleolvad a környezetbe. Saját vélemény, hogy olyan az épület, mintha egy óriás guggolna a hegyek között. Nagyon meglepő mikor megpillantod először, de nagyon passzol a környezetébe.

“And what about your aesthetic? A new depth of the facade results from the use of these panels; a three-dimensionality that integrates a broad formal and architectural expression vocabulary. Sun and shadow ”- Marcel Breuer

“És mi lesz az esztétikáddal? A panelek használata a homlokzat új mélységét eredményezi; háromdimenziós, amely integrálja a széles formális és építészeti kifejezési szókincset. Nap és árnyék ”- Breuer Marcell

Office plants are characterized by being transparent and flexible. This particularity is due to the situation of the facade structure. The first floor of offices also includes the reception, some services and a small auditorium. The upper floor is intended exclusively for offices.

Az irodákat átlátszóság és rugalmasság jellemzi. Ez a sajátosság a homlokzati szerkezet helyzetének köszönhető. Az első emeleti irodák mellett a recepció, néhány szolgáltatás és egy kis előadóterem található. A felső emeletet kizárólag irodáknak szánták.


B2 and B3 buildings/épületek

In addition to the B1 building, IBM ordered two other buildings between 1968-70, resulting in the B2 and B3 buildings, which are much smaller than the main building. In these the offices are located at the top and the research departments at the bottom.

A B1 jelű épület mellé 1968-70 között még két másik épületet is rendelt az IBM, így készült el a B2 és B3 épület, amik jóval kisebbek, mint a főépület. Ezekben az irodák felül, alul pedig a kutatórészlegek helyezkednek el.

B3 building – B3 épület


B2 building – B2 épület


The motor- and bicycle parking / motor-, és biciklitároló


Some interesting details – Néhány érdekes részlet

Text source: https://en.wikiarquitectura.com/building/ibm-research-center/

Photos: All rights reserved! © Agnes Mezosi 2019.

Agi Mezosi at IBM Research Center

Thank you everyone for your help and cooperation!


Podcast erről az épületről:

https://anchor.fm/dashboard/episode/ej93or