De Bijenkorf, Rotterdam, Netherlands

Built/épült: 1957; Partner architect/társ építész: Abraham Elza

Breuer’s Bijenkorf replaces Dudok’s building, which was damaged during a bombing in 1940. Unlike the glass palace of Dudok, the new Bijenkorf became, according to the new commercial insights, a closed box, with only a strip of windows at the restaurant and offices. On the ground floor, the facade was occupied by shop windows. The philosophy behind this was that shoppers should not be distracted from buying by a nice view.

Breuer Marcell által tervezett épület elődje a Dudok volt, ami egy 1940-es bombázás során megsérült. A üvegszerkezetű Dudokkal ellentétben ez egy zárt épület lett, keskeny ablakokkal, nagy ablakok csak az étteremben és az irodákban vannak. A földszinten hatalmas kirakatok találhatóak. A zárt épület mögött álló filozófia, hogy nem szabad az embereknek a szép kilátást megmutatni, így jobban tudnak a vásárlásra figyelni.

The facades are covered with travertine, partly in hexagonal honeycomb shape. That shape is a subtle reference to the name of the department store. The facade panels are refined, that is to say provided with a ribbed pattern. Breuer anticipated that the exhaust fumes would further accentuate this structure.

A homlokzatot méhsejt formájú travertin mészkő borítja, utalva ezzel az áruház nevére. A homlokzati panelek bordázott mintával vannak ellátva. Breuer azt vélte, hogy a kipufogógázok tovább hangsúlyozzák ezt a szerkezetet.

In 1974, a parking garage was added to building. This building, also designed by the office of Breuer (Drexhage), received little appreciation. It was initially rejected by Welstand, but when Breuer personally came to defend his design and threw his almost fifty years of architectural experience into battle, it was still approved.

1974-ben az épületéhez parkolóház épült. Ez a Breuer (Drexhage) iroda által tervezett épület alig kapott elismerést. Kezdetben Welstand elutasította, de amikor Breuer jött, hogy személyesen megvédje a tervét, és a közel ötven éves építészeti tapasztalata csata alá került, akkor hagyták csak jóvá.

Here, too, we don’t forget that Marcell Breuer was originally a carpenter, so he also designed wood accessories for many of his buildings.

Itt sem feledkezhetünk meg arról, hogy Breuer Marcell eredetileg asztalos volt, ezért sok épületénél a fa kiegészítőket is ő tervezte.

Text source: https://couvreur.home.xs4all.nl/ned/rdam/architectuur/100jaar/1957.htm

Photos: All rights reserved! © Agnes Mezosi 2020.

Agi Mezosi at De Bijenkorf

Thank you everyone for your help and cooperation!