Armstrong Rubber Building (Pirelli Tire Building), New Haven, Connecticut, USA

Built/épült: 1968-1969; partner: Robert F. Gatje

The Armstrong building is one of two major New Haven buildings by Marcel Breuer. Originally set like sculpture on a large green space, it illustrates the principal characteristics of Breuer’s style: separations of functionally different elements and a clear articulation of each. The building is organized in two sections: a two-story research/warehouse at the bottom (substantially altered in 2000) and an office block elevated above, supported at the sides by massive end piers holding the utilities and service systems.

Az Armstrong épület egyike a Breuer Marcell két fő New Havenben lévő épületének. Eredetileg úgy, mint egy szobrászat egy nagy zöld terepen, ez szemlélteti Breuer stílusának főbb jellemzőit: a funkcionálisan különböző elemek elválasztását és mindegyikének világos megfogalmazását. Az épület két részből áll: egy kétszintes kutatási / raktárépület alul (2000-ben jelentősen megváltoztatva) és fent egy felváltott irodaház, amelyet oldalt a közműveket és a szolgáltató rendszereket tartó hatalmas végpályák tartanak.

The building has faced considerable public criticism. According to an October 2018 Business Insider article, the building was rated as the state’s “ugliest” by Connecticut residents.

Az épület jelentős nyilvános kritikával szembesült. Egy 2018. októberi Business Insider cikk szerint az épületet Connecticut lakosai az állam “legcsúfosabbjának” ítélték.

Text source: http://newhavenmodern.org/armstrong-rubber-co
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirelli_Tire_Building

Photos: All rights reserved! © Agnes Mezosi 2019.

Agi Mezosi at the Pirelli building