About Marcel Breuer

1902, Pécs (Hungary) – 1981, New York (USA)

Photo from the Breuer archive Syracuse University

Marcel Breuer was a Hungarian-born modernist architect, and furniture designer. He completed his lower schools in Pécs. In 1920 he began to study sculpture at the Vienna Academy of Arts, but after half a year he stopped and became a student of architecture in Walter Gropius in Weimar. Between 1920 and 1924 he studied carpentry at the Bauhaus and then passed the butler exam. He then went to Paris. From April 1925 to April 1928 he was master of the Bauhaus in Dessau, leading the furniture workshop. He made a number of furniture designs and also worked extensively on building equipment. In 1925, he drew from the structure of the bicycle handlebars to design his first tubular frame chair, the very first version of which is known as the Wassily chair. In 1925, he built his small steel-framed building in Dessau. The Bauhaus was left with Gropius. In 1928 he began his career as a private architect in Berlin. He moved home to Budapest in 1934, but was not admitted to the Chamber of Engineers because of his Jewish origins. As he was unable to pursue a career in architecture in Hungary, he left for England in 1935. (As a late recognition, he inaugurated an honorary doctorate at Budapest University of Technology in 1968.) He taught architecture at Harvard University in 1937, and from 1938 to 1941 he worked with Gropius at Cambridge, Massachusetts. In 1946, Breuer moved to New York, and since then he has been flooded with assignments. In 1965, he founded an office in New York called “Marcel Breuer and Associates”. In 1973, he suffered a severe heart attack, which sentenced him to a longer involuntary rest. He finally announced on March 1, 1975, that he was retiring from active work. His companions still operated the office for a few years. He died on July 1, 1981, in New York.
Marcell Breuer, as a pupil of Gropius, became an architect in his American era (although he did not receive architectural training). With its excellent use of form, mass and material, it boasted exemplary achievements in the field of modern architecture. Its tubular furniture and furnishings, designed from 1925 onwards, are examples of design based on exact basic forms. The most beautiful products of the Bauhaus also include works – mainly lamps – which were made after the school started to deal with industrial design.
Architect’s vein was also coupled with good “entrepreneurial skills”.

Text source and more info: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer

Breuer Lajos Marcell, vagy nemzetközileg ismert formában Marcel Breuer világhírű magyar építész, formatervező, a Bauhaus mestere.
Az alsó iskolákat Pécsett végezte. 1920-ban a bécsi Művészeti Akadémián szobrászatot kezdett tanulni, de fél év után abbahagyta és Weimarban Walter Gropius-építésztanítványa lett. 1920-1924 között tanult a Bauhaus-ban asztalosnak, majd inasvizsgát tett. Ezután Párizsba ment. 1925 áprilisától – 1928 áprilisáig volt a Bauhaus mestere Dessauban, a bútorműhelyt vezette. Számos bútortervet készített, épületberendezésekkel is behatóan foglalkozott. 1925-ben a kerékpárkormány felépítéséből merítve tervezte meg első csővázas székét, amelynek legelső változata Wassily-szék néven ismert. 1925-ben készítette kis acélvázas épületét Dessauban. A Bauhaust Gropiusszal együtt hagyták el. 1928-ban Berlinben kezdte meg magánépítészi pályafutását. 1934-ben hazaköltözött Budapestre, a Mérnöki Kamara azonban zsidó származása miatt nem vette fel a tagjai közé. Mivel Magyarországon nem folytathatta az építészi pályát, ezért 1935-ben Angliába távozott. (Késői elismerésként 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktorrá avatta.) 1937-ben a Harvard Egyetemen tanított építészetet, majd 1938-tól 1941-ig Gropiusszal dolgozott a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. 1946-ban Breuer New Yorkba költözött, ettől kezdve elárasztották megbízásokkal. 1965-ben „Marcel Breuer and Associates” néven irodát alapított New Yorkban. 1973-ban súlyos szívinfarktust kapott, ami hosszasabb kényszerpihenőre ítélte. Végül 1975. március 1-jén bejelentette, hogy visszavonul az aktív munkától. Társai néhány évig még működtették az irodát. 1981. július 1-jén hunyt el New Yorkban.
Breuer Marcell – mint Gropius tanítványa – amerikai korszakában vált építésszé (habár építész-képzésben nem részesült). Kiváló forma-, tömeg- és anyaghasználati módjával a modern építészet területén példamutató eredményekkel büszkélkedhetett. 1925-től tervezett csővázas bútorai és berendezési tárgyai az egzakt alapformákon nyugvó tervezés példái. A Bauhaus legszebb termékei közé tartoznak azok a művei is – főként lámpák –, amelyek azután készültek, hogy az iskola ipari formatervezéssel kezdett foglalkozni.
Építész vénája jó ”vállalkozóképességekkel” is párosult.

Szöveg forrása és még több információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/Breuer_Marcell